متوسط نیاز آبی هر محصول

نیاز آبی هر محصول

محصول میزان آب مجازی

(متر مکعب به ازای هر کیلوگرم)

متوسط نیاز آبی

(متر مکعب در هر هکتار)

پسته

نخود

عدس

دانه های روغنی

خرما

لوبیا

گردو

جو

گندم

برنج

مرکبات

ذرت

انگور

سیب

سیب زمینی

چغندر قند

خیار

هندوانه

گوجه فرنگی

پیاز

نیشکر

11.53

10.72

9.75

4.89

3.22

3.16

2.85

2.58

2.30

1.87

1.35

1.03

0.84

0.57

0.31

0.31

0.30

0.28

0.25

0.24

0.19

7267

3962

3980

6221

15432

5394

7704

4183

4208

7800

10321

6535

7718

8854

6777

9002

5248

5916.1

7350

7571

16655

 

دیدگاهتان را بنویسید

X
Add to cart